1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem:
– Starostwa Powiatowego w Otwocku
– Wydawnictwa Express Publising

3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
– uczniowie szkół podstawowych (klasy III – V)
– uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VII)
– uczniowie gimnazjów

4. Konkurs odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w Sali Teatralnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, przy ul. Piotra Skargi 13.

5. Zasady uczestnictwa:
– Uczestników konkursu typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole (do 2 uczestników od każdego nauczyciela uczącego w szkole).
– Karty zgłoszenia (załącznik 1) oraz zgody rodziców / prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik 2) należy przesłać na adres szkoły : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, ul. Piotra Skargi 13, lub [email protected] (w temacie proszę umieścić „konkurs języka angielskiego”) do 12 stycznia 2018 r.

6. Repertuar.
– Każdy z uczestników deklamuje z pamięci 1 wiersz lub 1 fragment prozy w języku angielskim.
–  Czas trwania prezentacji do 5 min.
–  Repertuar mogą stanowić dowolne, publikowane utwory literackie (lub ich fragmenty) pochodzące z krajów angielskojęzycznych, prezentowane w oryginale.

7. Ocena recytacji. Jawnej ocenie będą podlegały następujące aspekty:
–  Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu, oryginalność, dopasowanie do możliwości wykonawczych uczestnika),
– Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny,
– Poprawność wymowy w języku angielskim.,
–  Strój podkreślający wykonywany utwór, użycie stosownych do utwory rekwizytów, ruch sceniczny i mimika podkreślająca utwór.

8. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:
–  egzaminatorów University of Cambridge ESOL Examinations
– przedstawiciela nauczycieli języka angielskiego Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

9. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

10. Formy pomocy dla uczestników konkursu
Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem Szkoła Podstawowa i Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, ul. Piotra Skargi 13 (każdego dnia w godzinach 10 – 13) pod nr 22 465 54 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: [email protected] (w temacie proszę umieścić „konkurs języka angielskiego”).