Konkurs w skrócie

Konkurs stwarza możliwości zaprezentowania swoich umiejętności młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem angielskim.

Co

Każdy z uczestników nagrywa 1 wiersz lub 1 fragment prozy w języku angielskim

Ile

Czas nagrania do 5 minut

Kiedy

Na nagrania konkursowe czekamy do 22 marca 2021 r.

Cele konkursu

  • Propagowanie nauki języka angielskiego, jako jednego z głównych języków UE.
  • Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego
  • Stworzenie młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem angielskim możliwości zaprezentowania swoich umiejętności
  • Popularyzacja literatury pięknej angielskiego obszaru językowego
  • Uwrażliwienie uczniów na poezję.
  • Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań
  • Poszukiwanie młodzieży utalentowanej i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie
Konkurs współfinansowany jest ze środków Powiatu Otwockiego

Spektakle teatru "Yorick"

Tradycją konkursu jest spektakl w języku angielskim wystawiany dla uczestników konkursu przez uczniów Szkół św. Tomasza z Akwinu. W tym roku aktorzy "Yoricka" zaprezentują spektakl "The Merchant of Venice" W. Shakespeare'a

The Merchant of Venice

I edycja - 2014

Hamlet

II edycja - 2015

Romeo and Juliet

III edycja - 2016

Macbeth

IV edycja - 2017

The Tempest

V Edycja - 2018

Rosencrantz and Guilderstern are dead

VI edycja 2019

Aktualności

Wyniki VII edycji Konkursu

Tegoroczna edycja odbyła się w formie zdalnej i charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem. Wszystkie przesłane nagrania były niezwykle interesujące i pokazywały ogrom pracy włożonej w prezentacje. O przyznaniu miejsc decydowały minimalne różnice w punktacji, zatem Dowiedz się więcej…

Zapraszamy na konkurs w 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, że 23 marca 2021 odbędzie się VII edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego poezji i prozy angielskojęzycznej “Językiem Shakespeare’a” dla uczniów szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że po dwuletniej przerwie znów będziemy mogli słuchać doskonałych Dowiedz się więcej…

Pozostań w kontakcie

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem Szkół św. Tomasza z Akwinu, telefonicznie lub za pomocą formularza.

Siedziba szkoły

Szkoły św. Tomasza z Akwinu

ul. Piotra Skargi 13

05-420 Józefów

Zadzwoń do nas

(od poniedziałku do piątku  w godzinach 10 – 13)

+ 48 698 963 300

Skontaktuj się z nami