Tegoroczna edycja odbyła się w formie zdalnej i charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem. Wszystkie przesłane nagrania były niezwykle interesujące i pokazywały ogrom pracy włożonej w prezentacje. O przyznaniu miejsc decydowały minimalne różnice w punktacji, zatem serdecznie gratulujemy nie tylko nagrodzonym uczestnikom, ale wszystkim uczestnikom, którzy przedstawili swoje interpretacje poezji i prozy.

Dyplomy oraz nagrody dla uczestników konkursu zostaną wysłane do szkół do których uczęszczają uczestnicy konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami, oglądania nagrodzonych interpretacji oraz zapraszamy już za rok!

Kategorie: aktualności