Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, ul. Piotra Skargi 13 ogłasza
VI EDYCJĘ POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ
„Językiem Shakespeare’a”
dla uczniów klas III – VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów

termin konkursu: 14 marca 2019
termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2019

Celem konkursu jest:
1. Propagowanie nauki języka angielskiego, jako jednego z głównych języków UE.
2. Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego
3. Stworzenie młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem angielskim możliwości zaprezentowania swoich umiejętności
4. Popularyzacja literatury pięknej angielskiego obszaru językowego
5. Uwrażliwienie uczniów na poezję.
6. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań
7. Poszukiwanie młodzieży utalentowanej i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie

REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Powiat Otwocki.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem
a. Starostwa Powiatowego w Otwocku
b. Wydawnictwa Express Publishing
4. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
a. Kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy III – V)
b. Kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VII)
c. Kategoria: uczniowie klasy VIII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów
5. Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. w Sali Teatralnej Szkoły Podstawowej i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, przy ul. Piotra Skargi 13.
6. Zasady uczestnictwa
a. Uczestników konkursu typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole (do 2 uczestników od każdego nauczyciela uczącego w szkole).
b. Karty zgłoszenia (załącznik 1) oraz zgody rodziców / prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik 2) należy przesłać na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, ul. Piotra Skargi 13, lub [email protected] (w temacie proszę umieścić „konkurs języka angielskiego”) do 15 lutego 2019 r.

7. Repertuar
a. Każdy z uczestników deklamuje z pamięci 1 wiersz lub 1 fragment prozy w języku angielskim.
b. Czas trwania prezentacji do 5 min.
Repertuar mogą stanowić dowolne, publikowane utwory literackie (lub ich fragmenty) pochodzące z krajów angielskojęzycznych, prezentowane w oryginale.
8. Ocena recytacji. Jawnej ocenie będą podlegały następujące aspekty:
a. Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu, oryginalność, dopasowanie do możliwości wykonawczych uczestnika),
b. Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny,
c. Poprawność wymowy w języku angielskim.,
d. Strój podkreślający wykonywany utwór, użycie stosownych do utwory rekwizytów, ruch sceniczny i mimika podkreślająca utwór.
9. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:
a. egzaminatorów University of Cambridge ESOL Examinations
b. przedstawiciela nauczycieli języka angielskiego Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.
Nagrody:
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
11. Formy pomocy dla uczestników konkursu:
Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, ul. Piotra Skargi 13 (każdego dnia w godzinach 10 – 13) pod nr 22 465 54 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: [email protected] (w temacie proszę umieścić „konkurs języka angielskiego”).

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i głębokich przeżyć w obcowaniu
z poezją i prozą anglojęzyczną